Schoolgebouw Rubenslaan

Het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan wordt voorlopig niet gesloopt, zo schrijft de wethouder aan de Gemeenteraad. En dat is dikke winst voor de bewoners van de Krommerijnwijk die het pand juist willen opknappen om er woningen met een buurtfunctie in te maken. Toen de sloopplannen vlak voor de zomer plots bekend werden, heeft een actiecomité zich razendsnel georganiseerd met een petitie, actiewebsite (zeer informatief!) en eigen onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van het pand. Dat laatste heeft zelfs gerenommeerde erfgoed-instanties als het Cuypersgenootschap geïnspireerd nog eens goed naar de school te kijken, en die concludeert dat de héle naoorlogse Krommerijnwijk Beschermd Stadsgezicht zou moeten zijn, zo bijzonder is het.

Overleg
Volgens Lissane Havinga van het actiecomité heeft de wethouder in een overleg met bewoners beloofd dat de buurt nauw betrokken wordt bij verdere plannenmakerij. Ook zullen de kritische vragen van de raadsleden Jantine Zwinkels (CDA) en Floor de Koning (GroenLinks) aan de wethouder snel beantwoord worden.

Meer info: www.rubenslaanschool.nl

Grote opkomst van bewoners van de Krommerijnwijk om actieplannen uit te werken tegen de sloop van het oude schoolgebouw aan de Rubenslaan. De buurt wil liever het pand opknappen en het een gemengde woon- een buurtfunctie te geven. “Anders komt het perceel jaren braak te liggen in afwachting van een of andere onderwijstoepassing”, aldus een van de sprekers.
Op deze video leggen de initiatiefnemers uit wat het belang van het schoolgebouw is (bron: RTVU).


«