Groen Oost

Groen Oost is een initiatief van bewoners uit Utrecht-Oost om de groengebieden en parken in de wijk te versterken en te verbinden. Doel is om het territorium van flora en fauna te vergroten, wat uiteindelijk ook de leefbaarheid voor de bewoners ten goede komt. 

Groen netwerk
In Oost zijn vele bewonersgroepen actief die zelf groen beheren, inmiddels meer dan 50! Ze hebben bijvoorbeeld een park, hofje, moestuin, groenstrook of natuurgebied onder hun hoede. En iedereen met een (gevel)tuin of groendak is onderdeel van het groene netwerk in de wijk.

Samenwerken
Groen Oost zet in op het onderling delen van kennis & ervaring en het bevorderen van samenwerking met gemeente, waterschap en natuurorganisaties zoals Utrecht Natuurlijk. Samen vergroenen we Oost. Zo organiseert Groen Oost ook infoavonden over bijvoorbeeld groendaken en geveltuinen.

Doe mee!
Bewoners, vrijwilligers,  scholen, VvE's, woningcorporaties en buurtverenigingen zijn welkom om zich aan te sluiten bij het netwerk. Elk pleintje, hofje, straathoek, groenstrook of (gevel)tuin telt!

Contact
Meer info op www.groenoost.net
Neem contact op via: info@groenoost.net

Foto: Het IJsvogelhof is vergroend. Op het plein tussen de Gansstraat en de Kromme Rijn ging de bestrating eruit en kwam er beplanting voor terug. Bewoners Leonie en Maria genieten nu al van de vele bloemen, vogels en vlinders. "De kinderen spelen op de paden, fietsen rond de perken en kunnen volgend jaar ook op de pas ingezaaide grasheuvel ravotten. Ouders ontmoeten elkaar, zelfs studenten komen hier borrelen. Vooral de nieuwe banken en tafels zijn een goede zet, daardoor is het plein de huiskamer van onze buurt geworden."

Het initiatief om te vergroenen kwam van de bewoners zelf. De gemeente en een landschapsarchitect hielpen met de uitwerking.


 »